Yleistietoa ja termistöä

Mikä on turri?

... ja muut kysymykset, mitä sinulla saattaa olla, kun nettisivuillemme saavuit.

Alle on koottu termistöä, ja TurriTeeKutsun toimintaan liittyvää tietoa.


TurriTeeKutsu

Nimi tulee siitä, että halusimme tarjota päihteettömiä miittejä, joissa tarjotaan teetä ja kahvia alkoholin sijaan. Molemmat alkuperäiset järjestäjät ovat aika teehifistelijöitä.

Turri

Turri, eli furry. Turri on henkilö, joka pitää eläinhahmoista, joilla on ihmismäisiä piirteitä. Turri-harrastukseen itseensä kuuluu monta eri osaa ja harrastus on hyvin taidepainotteinen. Turrit usein tekevät oman hahmon, eli "fursonan". Henkilöllä ei tarvitse olla fursuittia ollakseen turri. Kuka tahansa voi määritellä itsensä turriksi.

Fursona

Fursona on henkilön oma turrihahmo. Se on jokin eläinhahmo, joka usein edustaa jotain osaa henkilöstä itsestään.

Fursuit

Fursuit, tai suitti. Fursuitti on tekoturkista tehty eläinasu. Nettisivujen kuvissa on fursuitteja. Fursuitit ovat vahva osa turriharrastusta. Turri voi kokea, että fursuit tuo iloa ja itsevarmuutta esimerkiksi miiteissä. Termi "fursuittaus/suitata/suittaaminen" viittaa siihen, kun henkilö esiintyy puvussaan. Handler on henkilö, joka ohjaa fursuittaajaa esimerkiksi portaissa suitin huonon näkyvyyden takia.

Miitti

Termi tulee englannin kielisestä sanasta "to meet", tai "meeting". Kenties käypä suomennos olisi tapaaminen. Miittejä järjestetää harrastuksen sisällä yksityiset henkilöt, tai meidän kohdalla epäviralliset järjestöt. Miittien päätarkoitus on muiden harrastuksesta kiinnostuneiden tapaaminen, yhteisöllisyys ja harrastuksen sisäisten teemojen toteuttaminen. Tällaista voi olla esimerkiksi TTK:n miitissä turrihahmojen piirtäminen, eläimiin liittyvät tietovisat, yhdessä pelaaminen ja fursuitissa esiintyminen.

Turriharrastus

Turriharrastus terminä kattaa kaiken, mikä liittyy turreihin ja sen yhteisön toimintaan. Verrattava termi olisi kenties "furry fandom". Harrastuksen kuuluu vahvasti mm. taide ja sen tukeminen. Taiteen aiheet ovat turreja, eli ihmismäisiä piirteitä omaavia eläinhahmoja. Pelkkää taidetta harrastus ei kuitenkaan sisällä; se voi olla itseasiassa ihan mitä vaan. Harrastuksen sisällä voi olla muusikkoja, taiteilijoita, kuvaajia. He omalla osallaan voivat yhdessä tapahtumien järjestäjien kanssa tuoda osaamistaan esimerkiksi miiteissä.

Harrastuksen ikäjakauma on laaja. Pääasiassa järjestettyä toimintaa kuitenkin on tarjolla kouluikäisille. Meidän miitit on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, sillä järjestäjillä ei ensinnäkään ole kokemusta tämän nuoremmista harrastajista. Järjestäjien omat mielenkiinnot, kuten taide ja nuorten ja aikuisten mielenkiintojen mukaan tuotettu sisältö, ohjaa myös valintaa ikäjakaumasta.